NoFF-omröstningen 2014

Kandidaterna i 2014 års andra NoFF-omröstning är, i framslumpad ordning:

  • Marie-Louise Thomasson
  • Olov Livendahl
  • Anders Holmström

Läs mer om kandidaterna på presentationssidan.

2014 års andra NoFF-resa går till Finncon i Jyväskylä.

Så här röstar du:

Skriv till noff snabel-a fandom.se och rangordna de tre kandidaterna, från 1 för förstahandsvalet till 3 för den du sätter i sista hand. Betala sedan minst 20 kr till pg 110 44 46-8 (bet.mott. Anglemark) eller stoppa en tjuga i handen på en av administratörerna. Om det är opraktiskt för dig att betala till pg-kontot och du inte bor i närheten av någon av administratörerna, skriv det så gör vi upp hur vi sköter betalningen.

Omröstningen avslutas midnatt den 16 maj.

Hur räknas rösterna?

Röstsammanräkningen följer systemet "transferrable votes". Rösterna fördelas enligt förstahandsalternativen. Den som då har egen majoritet vinner. Har ingen kandidat egen majoritet avlägsnas röstsedlarna för den kandidat som har minst antal förstahandsröster och fördelas på de återstående kandidaterna enligt andrahandsalternativen. Har fortfarande ingen egen majoritet upprepas proceduren tills någon har vunnit. Det är därför mycket viktigt att du verkligen anger dina andra- och tredjehandsalternativ.

Skänk pengar!

NoFF-kassan kan behöva förstärkningar så donationer är varmt välkomna. Dessa kan sättas in på plusgirokonto 110 44 46-8 (betalningsmottagare Anglemark). Märk dem tydligt "NoFF" så att vi vet vart de hör.

Kontakta administratörerna på adressen noff snabel-a fandom.se